Bamboos

Plant Name
Fargesia murielae Simba
Fargesia nit. Red Panda (Jiuzhaigou
Fargesia nitida Black Pearl
Fargesia nitida Pillar
Fargesia nitida Volcano
Fargesia Obelisk
Fargesia rufa
Phyllostachys aureo-sul Spectabilis
Phyllostachys Bissettii
Phyllostachys nigra