Bamboos

Plant Name
Chusquea culeou
Fargesia nit. Red Panda (Jiuzhaigou
Fargesia nitida Black Pearl
Fargesia Obelisk
Fargesia rufa
Fargesia rufa Blue Dragon
Fargesia scabrida Asian Wonder
Phyllostachys aurea Albovariegata
Phyllostachys aureo-sul Aureocaulis
Phyllostachys aureo-sul Spectabilis
Phyllostachys nigra