Bamboos

Plant Name
Chusquea culeou
Fargesia nit. Red Panda (Jiuzhaigou
Fargesia Obelisk
Fargesia rufa
Fargesia rufa Blue Dragon
Fargesia scabrida Asian Wonder
Phyllostachys aureo-sul Aureocaulis
Phyllostachys aureo-sul Spectabilis
Phyllostachys nigra